ערן (שושו) שפניר - טל נתן
ערן (שושו) שפניר

eToro

Urban X by Mini

Shufersal \ Gitam BBDO

Samsung \ Leo Burnett

888 Poker

FOX \ GITAM BBDO

Tnuva \ McCANN

Leumit \ Pigment

Samsung Race \ Leo Burnett Israel

Costa Bingo 888 \ Recipe London

Director's Reel

Nectar Bauman Ber Rivnai

Super Pharm Bauman Ber Rivnai

Swearing Symphony